Onze projecten

Baggeren

Aanleg Natuureilanden Marker Wadden

Mooi nieuw stukje Nederland Boskalis Nederland maakt ons land groter. Met materiaal uit het Markermeer, bouwen we nieuwe eilanden in opdracht van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Door baggeren en de aanleg van nieuwe natuur verhogen we de ecologische kwaliteit van het Markermeer. En maken we het gebied aantrekkelijker voor natuurliefhebbers. Zo werken we Voor de aanleg van de eilanden gebruiken we klei, slib en zand uit het Markermeer. Onze snijkopzuiger Edax (LINK) haalt klei van de bodem van het Markermeer. Een van onze kraanschepen maakt onderwaterdammen, een soort ringdijken van zand, waartussen een natuureiland wordt opgespoten. Via een sproeiponton spuiten we de klei tussen diezelfde onderwaterdammen. We laten klei en slib eerst rijpen en inklinken. Daarna wordt het spuiten meerdere malen herhaald totdat het nieuwe land boven water komt. Duurzaam Boskalis Nederland heeft een duurzame ambitie. Wij werken graag met grondstoffen die op andere projecten overtollig zijn. Zo recyclen we op dit project het slib uit het Markermeer. Een ander voorbeeld van duurzaam werken is het verduurzamen van brandstof. Door onze snijkopzuiger Edax te laten draaien op geavanceerde duurzame biobrandstof is er voor de aanleg van het eerste eiland van Marker Wadden 561 ton CO2 minder uitgestoten. Bijzondere samenwerking Het project Marker Wadden is een voorbeeld van bijzondere samenwerking tussen publieke en private partijen. In dit geval Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Boskalis Nederland. Ook de provincie Flevoland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken en de Nationale Postcode Loterij hebben de realisatie van deze nieuwe eilandengroep financieel ondersteund. Zo veranderen we met elkaar de kaart van Nederland. Speciaal voor vissen en vogels De nieuwe eilanden zijn een paradijs voor vissen en vogels. Moerasvegetatie, slikken, ondiepe plassen, kreken en brede geulen wisselen elkaar af. De plantengroei en de natuurlijke oevers bieden vissen kans om te paaien en foerageren. Daardoor komen er ook weer grote aantallen vogels zoals sterns en steltlopers naar het gebied. Ook mensen welkom Op het Haveneiland van de Marker Wadden zijn ook mensen welkom. In de jachthaven kunnen bezoekers met een eigen schip aanleggen bijvoorbeeld. Er varen ook regelmatig veerboten en charters: welkom op marker wadden . Werkzaamheden Aanleg eilanden Aanleg wandelpaden Realisatie uitkijkplaatsen zoals de vogelkijkhut Aanleg speeltuin Aanleg haven Aanplanten rietkragen

Bekijk project
Asfalt

A4 Delft - Schiedam

Boskalis Nederland werkt aan de A4 van Delft naar Schiedam in opdracht van Rijkswaterstaat. Na 40 jaar komt met de aanleg van dit laatste deel een einde aan het publieke debat over de wenselijkheid van deze nieuwe weg. Uitgangspunt en doelstelling De autosnelweg A13 is momenteel de enige hoofdverbinding tussen Den Haag en Rotterdam. Het grote verkeersaanbod veroorzaakt nu in de regio’s rond deze grote steden dagelijks lange files. De A4 Delft-Schiedam gaat dit verkeersinfarct oplossen. De bereikbaarheid van Rotterdam en Den Haag verbetert aanzienlijk. Maar de verlengde A4 zorgt ook voor minder verkeersdruk op het onderliggend weggennet in Delft, Midden-Delfland, Lansingerland en het Westland. Een plus voor de leefbaarheid en veiligheid in de omringende woongebieden. Consortium A4ALL wint het werk Het consortium A4ALL deed de economisch meest voordelige inschrijving voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe snelweg. Het consortium kwam met slimme ontwerpoplossingen. Daarbij hielden we rekening met de wensen van omwonenden die de weg niet willen kunnen horen, ruiken of zien. Ontwerp en uitvoering De voorbereidende werkzaamheden gingen van start in januari 2012, de uitvoering in het tweede kwartaal 2012. Van het nieuwe wegdeel wordt vanaf Delft 2,6 kilometer half verdiept aangelegd. Daarin komen onder meer een ecoduct en een aquaduct. Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte weg, tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Schiedam. Daar verdwijnt de snelweg in een landtunnel van twee kilometer. A4ALL legt hierin ook de tunneltechnische installaties aan. De weg kruist vervolgens het knooppunt Kethelplein, dat wordt omgebouwd. Daarna volgt de aansluiting op de bestaande A4 naar de Beneluxtunnel en de A20. Op de A4 tussen de Kruithuisweg in Delft en de Beatrixlaan in Rijswijk komen nieuwe zoab deklagen en verkeerssignalering. Het consortium heeft ook de opdracht voor het meerjarig onderhoud van de technische installaties. Wat doet Boskalis Nederland? Boskalis voert het werk integraal uit met de partners van de combinatie A4ALL. MNO Vervat gaat een deel van de civiele betonconstructies maken. Samen voeren we een deel van de asfalteerwerkzaamheden uit. Het consortium volgt bij dit werk het Boskalis veiligheidsprogramma NINA.

Bekijk project
Groot Grondverzet

Herontwikkeling Waterfront Harderwijk

Waterfront Harderwijk is een ambitieus plan voor het aanzien van de kustlijn van deze stad. Harderwijk wordt weer een echte stad aan het water met alle voorzieningen die daarbij horen: woningen bij het water, nieuwe passantenhavens, een stadsstrand, een lange flaneerpromenade, twee parkeergarages en vele winkel, horeca- en leisurevoorzieningen. De gebiedsontwikkeling strekt zich uit over een kustzone van zo’n 6 km. Deze grootschalige herontwikkeling levert in de toekomst een enorme kwaliteitsimpuls op, zowel voor Harderwijk als de regio. De leefbaarheid, werkgelegenheid en bereikbaarheid verbeteren aanzienlijk. Ook het toerisme zal profiteren. Ontwerp Bedrijvigheid en industrie in de stad maken plaats voor wonen, winkelen en recreëren, op en rond het water. Het Dolfinarium, trekpleister van Harderwijk, blijft goed bereikbaar. Het krijgt de beschikking over twee parkeergarages. Op de huidige parkeerplaatsen tussen de oude stad en het water, komt een aantrekkelijk boulevardgebied. Dit strekt zich uit tot de nieuw te realiseren woonwijk De Eilanden. Hier komen 700 woningen op of aan het water. De woningbouw start in het eerste kwartaal van 2014. Aannemerscombinatie Bij de herontwikkeling werkt de gemeente nauw samen met de provincie en de samenwerkende marktpartijen in een consortium (zie kader). Boskalis Nederland voert alle civieltechnische en ondergrondse infrastructurele werkzaamheden uit, in opdracht van de Vof Waterfront. TBI neemt de bouw van woningen en gebouwen voor zijn rekening. Wat doet Boskalis? Samen met de gemeente zet het consortium zich in voor goede voorlichting aan bewoners en bedrijven. Een klankbordgroep is nauw betrokken om actief mee te denken. We hebben veel contact met de horecaondernemers in het gebied. Via een website en nieuwsbrieven informeren we een grote groep. Belanghebbenden in Harderwijk zien het nieuwe Strandeiland nu al ontstaan. Ze zijn enthousiast over de aantrekkelijke nieuwe voorzieningen in hun stad. Uitdagingen Bijzonder en complex is dat de grootschalige werkzaamheden plaatsvinden in het toeristische deel van de stad. Het Dolfinarium ontvangt jaarlijks circa één miljoen bezoekers. Harderwijk zelf trekt daarnaast ook nog grote aantallen recreanten. De bedrijvigheid in en om de stad moet gewoon doorgaan. De herinrichting van Harderwijk is daarnaast het enige nieuwbouwproject met woningen dat sinds de crisis in Nederland in ontwikkeling is gebracht. Het consortium doet er alles aan het project binnen budget en ambitieuze planning te realiseren. Voor de opdrachtgever ligt de uitdaging om in de huidige woningmarkt tijdig kopers te vinden voor de nieuwe woningen.

Bekijk project
Beton

HES Hartel Tank Terminal HTT, Rotterdam

Nieuwe kade bereikbaar voor grootste olietankers In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam bouwt de combinatie Boskalis, Van Hattum en Blankevoort en Mobilis een diepzeekade, binnenvaartkade en steiger voor de nieuwe HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook (Maasvlakte 1). Om te zorgen dat zowel grote olietankers als binnenvaartschepen hier kunnen aanleggen. De HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook in de haven van Rotterdam is een terminal in ontwikkeling. De opslagterminal geeft HES de mogelijkheid om olieproducten op- en over te slaan. We realiseren om dit mogelijk te maken: een 1.200 meter lange kademuur aan voor zeeschepen, een 1.100 meter lange binnenvaart kademuur en een 350 meter lange steiger met vier ligplaatsen voor binnenvaartschepen de nodige bagger- en grondwerkzaamheden oever- en bodembescherming. Bij de aanleg wordt voldaan aan de hoogste eisen op gebied van veiligheid en milieu. Aan de nieuwe kade kunnen nu zelfs de grootste zeetankschepen aanmeren. De steiger rust op betonpalen met een dek opgebouwd uit prefab betonnen kespen en liggers. Het remmingwerk uit stalen palen met 700 ton aan samengesteld buisliggers. De diepzeekade is een betonnen kesp met ontlastvloer (L-wand) gefundeerd op een combiwand en 645 schroefinjectiepalen, verankerd met ruim 300 MV-palen. De binnenvaartkade is een betonnen deksloof gefundeerd op een combiwand en verankerd met ruim 340 schroefinjectieankers. In totaal wordt ruim 45.000m3 beton verwerkt. De HES Tank Terminal moet de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam verder versterken. Het project zal eind 2019 voltooid zijn.

Bekijk project
Baggeren

Strandeiland IJburg

Nieuw stukje Amsterdam Boskalis Nederland maakt opnieuw Amsterdam een stukje groter. Na het Centrumeiland LINK bouwen we nu het Strandeiland in het IJmeer. Het Strandeiland wordt met 82 hectare het grootste van IJburg en wordt geschikt voor bewoning. Daarnaast leggen we het Natuureiland aan, een natuurgebied van ruim 3 hectare met rietlandschap en een mosselbank. De aanleg van Strandeiland start met het opspuiten van bijna 9 miljoen kubieke meter zand. De Amsterdamse ondergrond is een kleiige, ziltige grond die water moeilijk doorlaat. Voor de grondverbetering wordt door zusterbedrijf Cofra (LINK) ontwikkelde verticale drainage gebruikt om het overtollige water versneld te af te voeren. Het water neemt op deze manier de snelle route naar boven. Een ingewikkelde bijkomstigheid is de oergeul, de prehistorische loop van het IJ, waar de modderlagen extra diep zijn. We bouwen het nieuwe Strandeiland hier omheen. Laagje voor laagje Het nieuwe eiland ontstaat laagje voor laagje door zand aan te brengen uit het Markermeer en het IJsselmeer. Binnenvaartschepen voeren het zand aan. Vanaf een ponton scheppen twee kranen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat het zand vanuit de schepen in een grondpers. Vermengd met water gaat dat zand, onder hoge druk, met 4 meter per seconde door een pijp. Vlakbij de kust van het eerder aangelegde Centrumeiland wordt het zand in het water gesproeid of via een natte stort aangebracht. We leggen zo ruim 100.000 kuub per week zand in het water, te vergelijken met 230.000 vrachtwagens. We doen dit net zolang totdat er een eiland van zo'n 85 hectare, 10 meter hoog in het water ligt. Uiteindelijk ligt het Strandeiland zo'n 5 meter boven NAP. Duurzaamheid Boskalis Nederland gaat voor duurzaam. Daarvoor nemen we concrete maatregelen. Enkele van onze binnenvaartschepen, de Rhenus en de Zijpe, zijn verbouwd om de uitstoot van stikstof tot liefst 90 procent te verminderen. Ook gebruikt de Rhenus biobrandstof om de CO2-uitstoot flink te verminderen. Strandeiland met ruim 6000 woningen Het Strandeiland krijgt een groot stadsstrand dat al gereed is maar er komen vooral ook woningen. Naar verwachting kan er vanaf 2022 worden gebouwd op het Strandeiland. Er komen eengezinswoningen, appartementen en kleinschalige bedrijfsruimtes. De in totaal 6.200 te bouwen woningen zullen op z'n vroegst in 2032 allemaal gereed zijn. Meer informatie: Video IJburg (Engelstalig) Projectsheet aanleg Centrumeiland IJburg Reportages van IJburg tv http://ijburgtv.nl/video/126431754/het-strandeiland-journaal-afl1-start-landmaken http://ijburgtv.nl/artikel/138366038/de-reis-van-het-zand-naar-strandeiland http://ijburgtv.nl/artikel/144875816/strand-in-zicht Aanleg Strandeiland https://www.amsterdam.nl/projecten/ijburg/deelprojecten-ijburg/strandeiland/

Bekijk project
Beton

N201 Aansluitingen A4

Het project 'Aansluitingen A4' was onderdeel van het Masterplan N201+. Met dit deelproject is de capaciteit van en naar de rijksweg A4 bij Hoofddorp uitgebreid. Het was een uitdagend project door de complexiteit van de kruispunten, de aanleg van fly-overs en de integratie van de disciplines beton, wegen en elektro (inclusief het Dynamisch Verkeersmanagement). Cachet Naast de aanleg van een gedeelte van de weg zijn er zes viaducten gebouwd. De opdrachtgever heeft ernaar gestreefd de kunstwerken een zeker cachet mee te geven. Dat aspect komt onder meer tot uiting in de viaducten over de A4. Dankzij kunststof elementen met LED-verlichting, die in het donker een rode gloed afgeven, is een bijzondere sfeer geschapen. Ook andere projectonderdelen zijn voorbeelden van de toegevoegde waarde van goede architectuur. Viaduct over de A4 De bouw van het viaduct over de zesbaans snelweg A4 is een sterk staaltje techniek en logistiek. Een complexe operatie. De A4 kon niet zomaar worden afgesloten, en bovendien bevond het viaduct in aanleg zich recht onder de Kaagbaan, een aanvliegroute van Schiphol. Daardoor konden we geen gebruik maken van hoge kranen. Fietsbrug Geniedijk Ook de aanleg van een fietsbrug met een lengte van ruim 350 meter over de A4 in het verlengde van de Geniedijk is een bijzonder onderdeel binnen het project. Tijdens het productieproces van het staal van de brug is koper, nikkel en chroom toegevoegd, waardoor met het corrosieproces een beschermende patinalaag ontstaat. Deze laag vormt een luchtdichte afsluiting waardoor het materiaal niet verder roest. Voordat de brugdelen werden geïnstalleerd, moesten ze als het ware ‘voor-roesten’ op het werkterrein. Het ontwerp van de brug sluit aan bij de militaire historie van de Geniedijk, die deel uitmaakt van de stelling van Amsterdam, een verdedigingslinie rondom de hoofdstad. Pergola Wellicht het meest in het oog springende element is een ongelijkvloerse kruising met een hooggelegen busbaan, die de ‘Pergola’ wordt genoemd. De constructie wordt gedragen door twaalf kolommen. In totaal is in het balkenframe zo’n 400 ton wapeningsstaal toegepast. De wapening is handmatig gevlochten en werd met speciale stalen verbindingen aan de kolommen bevestigd. Door het golvende lijnenspel van de constructie te combineren met een uitgekiend ontwerp van grote tegels heeft de architect de suggestie gewekt dat er een grote slang door het landschap glijdt. De ruitvorm van de tegelwand komt ook terug in het bovenaanzicht van de pergola.

Bekijk project
Back to top