Het Variabel Onderhoudscontract omvat het reguliere onderhoud aan alle rijkswegen en kunstwerken in Noord-Brabant West.

Het gaat om werkzaamheden als asfalteren, herstel van viaducten en onderhoud vangrails. Boskalis Nederland is opdrachtnemer van perceel 1, regio West-Brabant en “rolt” de komende twee jaar 145.000 ton asfalt uit.

EMVI-aanbesteding

Het variabel onderhoud (design en construct), aan rijkswegen, viaducten en bruggen in Zuid-Nederland is door Rijkswaterstaat op basis van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI-criteria) aanbesteed. Daarnaast was er bij de gunning bijzondere aandacht voor verlaging van CO<sub>2</sub>-uitstoot en minimale verkeershinder bij uitvoering van het onderhoud.

VOC-team

Het VOC-team van Boskalis Nederland gaat medio dit jaar aan de slag, maar werkt  al sinds oktober 2015 aan het uitdenken van onderhoudsmaatregelen en de aanvraag van vergunningen. De uitvoering vindt voornamelijk ’s nachts en in de weekenden plaats. Dit draagt bij aan het doel van dit project: een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer en zo optimaal mogelijke bereikbaarheid van de regio.

Gerelateerde projecten

Back to top