Waterfront Harderwijk is een ambitieus plan voor het aanzien van de kustlijn van deze stad. Harderwijk wordt weer een echte stad aan het water met alle voorzieningen die daarbij horen: woningen bij het water, nieuwe passantenhavens, een stadsstrand, een lange flaneerpromenade, twee parkeergarages en vele winkel, horeca- en leisurevoorzieningen. De gebiedsontwikkeling strekt zich uit over een kustzone van zo’n 6 km. Deze grootschalige herontwikkeling levert in de toekomst een enorme kwaliteitsimpuls op, zowel voor Harderwijk als de regio. De leefbaarheid, werkgelegenheid en bereikbaarheid verbeteren aanzienlijk. Ook het toerisme zal profiteren.

Ontwerp

Bedrijvigheid en industrie in de stad maken plaats voor wonen, winkelen en recreëren, op en rond het water. Het Dolfinarium, trekpleister van Harderwijk, blijft goed bereikbaar. Het krijgt de beschikking over twee parkeergarages. Op de huidige parkeerplaatsen tussen de oude stad en het water, komt een aantrekkelijk boulevardgebied. Dit strekt zich uit tot de nieuw te realiseren woonwijk De Eilanden. Hier komen 700 woningen op of aan het water. De woningbouw start in het eerste kwartaal van 2014.

Aannemerscombinatie

Bij de herontwikkeling werkt de gemeente nauw samen met de provincie en de samenwerkende marktpartijen in een consortium (zie kader). Boskalis Nederland voert alle civieltechnische en ondergrondse infrastructurele werkzaamheden uit, in opdracht van de Vof Waterfront. TBI neemt de bouw van woningen en gebouwen voor zijn rekening.

Wat doet Boskalis?

Samen met de gemeente zet het consortium zich in voor goede voorlichting aan bewoners en bedrijven. Een klankbordgroep is nauw betrokken om actief mee te denken. We hebben veel contact met de horecaondernemers in het gebied. Via een website en nieuwsbrieven informeren we een grote groep. Belanghebbenden in Harderwijk zien het nieuwe Strandeiland nu al ontstaan. Ze zijn enthousiast over de aantrekkelijke nieuwe voorzieningen in hun stad.

Uitdagingen

Bijzonder en complex is dat de grootschalige werkzaamheden plaatsvinden in het toeristische deel van de stad. Het Dolfinarium ontvangt jaarlijks circa één miljoen bezoekers. Harderwijk zelf trekt daarnaast ook nog grote aantallen recreanten. De bedrijvigheid in en om de stad moet gewoon doorgaan.

De herinrichting van Harderwijk is daarnaast het enige nieuwbouwproject met woningen dat sinds de crisis in Nederland in ontwikkeling is gebracht. Het consortium doet er alles aan het project binnen budget en ambitieuze planning te realiseren. Voor de opdrachtgever ligt de uitdaging om in de huidige woningmarkt tijdig kopers te vinden voor de nieuwe woningen.

 

Gerelateerde projecten

Back to top