Met het centrumeiland is een stap gezet in de verdere ontwikkeling van IJburg Amsterdam. Het eiland sluit aan op al bestaand land en bestaande infrastructuur. Voor het landmaken is gebruik gemaakt van zand uit de directe omgeving.

Werkzaamheden

  • Droog en nat grondverzet;
  • 750.000 m3 zandverzet;
  • Leveren en hydraulisch verwerken;
  • Maken van een 600 meter lange golfbreker van zand met 30.000 ton breuksteen;
  • In totaal is 22 hectare nieuw land opgeleverd.

Luwtedam
Een 600 meter lange luwtedam richting de Diemervijfhoek beschermt de oevers van het nieuwe land tegen de opvallend sterke stroming op het IJmeer. Bovendien voorkomt zij de verspreiding van slib. Beschermd door de dam is het nieuwe eiland onder strandprofiel aangelegd. De luwtedam is onder een stijl profiel aangelegd bestort met stenen. 

Pannenkoekmethode
Achter de dam is de zogenoemde pannenkoekmethode toegepast. Laag voor laag heeft Boskalis vanaf een sproeiponton in totaal zo’n 550.000 kuub zand naar de bodem laten dwarrelen. Daardoor kon de metersdikke sliblagen op de bodem van het IJmeer langzaam inklinken, zonder gevaar dat er plotseling een deel onderuit gleed.

Gerelateerde projecten

Back to top