Buitenring Parkstad Limburg beslaat de regionaal verbindende wegen N298, N299 en N300. Het tracé loopt vanaf de aansluiting van de N298 op de A76 bij Nuth tot aan de aansluiting van de N300 op de N281 ter hoogte van het bedrijvenpark Avantis. Buitenring Parkstad Limburg geeft invulling aan de ontbrekende schakels binnen dit tracé, waardoor een hoogwaardige regionale autoweg ontstaat. Het project bestaat uit het aanpassen van 14 kilometer bestaande wegen en/of verbreden en aanleggen van 12 kilometer nieuwe wegen.

Daarnaast heeft Boskalis Nederland 45 kunstwerken gerealiseerd, 21 geluidsschermen geplaatst, 7 verkeersregelinstallaties aangelegd en werd de Buitenring voorzien van openbare verlichting en ecologische voorzieningen. 

Buitenring Parkstad Limburg is een volwaardige autoweg met 2 rijbanen geworden, waarbij elke rijbaan 2 rijstroken telt, met een maximumsnelheid van 100 km per uur (buiten bebouwde kom). De aanleg geeft een aanzienlijke verbetering van de aansluitingen op de (inter)nationaal en (inter)regionaal verbindende wegen. Daardoor is de afwikkeling van het verkeer substantieel verbeterd. Dat is gunstig voor de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van Parkstad Limburg.

Gerelateerde projecten

Back to top